Home > Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website van TerraMundus BV. De gebruiker accepteert deze Algemene Voorwaarden automatisch door deze website te bezoeken of door de informatie op deze website te gebruiken.

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg en aandacht samengesteld en onderhouden door TerraMundus BV. Echter kan TerraMundus BV geen garanties geven over of aansprakelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website. Derhalve kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. TerraMundus BV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, schade die verband houdt met het gebruik van de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld of schade die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van deze website.

De website van TerraMundus BV bevat hyperlinks naar websites van derden. Deze hyperlinks worden te goeder trouw geselecteerd door TerraMundus BV en zijn alleen bedoeld om informatie te verstrekken aan de bezoeker. TerraMundus BV kan ik geen enkel geval garanties geven over of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerkrechten en databaserechten met betrekking tot de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en met betrekking tot de lay-out en het ontwerp daarvan zijn het eigendom van TerraMundus BV en/of zijn in licentie gegeven aan TerraMundus BV door de eigenaar(s) van die rechten. De informatie op deze website is alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Overname en publicatie van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk en/of commercieel gebruik, in welke vorm of op welke manier dan ook, is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TerraMundus BV.

Nederlands recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website en de Algemene Voorwaarden. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website en/of het gebruik van informatie op deze website kunnen uitsluitend worden ingediend bij en afgehandeld door TerraMundus BV, De Meern, Nederland.

© 2024 Black Diamond Journeys